Popular Co-Authors

Eric Xing (6)

Lianhui Qin (3)

Zichao Yang (3)

Yuntian Deng (3)

Zhengzhong Liu (2)

Hai Zhao (2)

Xuezhe Ma (2)

Shuming Shi (1)

Ruslan Salakhutdinov (1)

Xiaojiang Liu (1)

Venues

ACL (5)

EACL (1)

IJCNLP (1)

EMNLP (1)

COLING (1)

WS (1)