Popular Co-Authors

Chin-Yew Lin (7)

Yong Yu (3)

Hang Li (2)

Chew-Lim Tan (2)

Jian Su (2)

Huizhong Duan (2)

Wei Zhang (2)

Yalou Huang (1)

Shasha Li (1)

Jingjing Liu (1)

Venues

ACL (4)

COLING (3)

EMNLP (2)

HLT (2)

CONLL (1)

IJCNLP (1)