Popular Co-Authors

Timothy Baldwin (6)

Trevor Cohn (5)

Ming Zhou (2)

Furu Wei (2)

Xiaohua Liu (2)

Doris Hoogeveen (1)

Yi Lu (1)

Huizhi Liang (1)

Bahar Salehi (1)

Haocheng Wu (1)

Venues

ACL (2)

EMNLP (2)

COLING (1)

NAACL (1)

HLT (1)

EACL (1)

*SEMEVAL (1)

ALTA (1)