Popular Co-Authors

Dan Roth (5)

Wai Lam (2)

Paul Morie (1)

Weimin Xiao (1)

Thomas M. Tirpak (1)

Peter C. Nelson (1)

Anlei Dong (1)

Yi Chang (1)

Shihao Ji (1)

Ciya Liao (1)

Venues

WS (4)

CONLL (3)

COLING (2)

EMNLP (2)

SIGHAN (1)

HLT (1)

NAACL (1)

PACLIC (1)