Popular Co-Authors

Ting Liu (6)

Haifeng Wang (6)

Hua Wu (6)

Haiyang Wu (2)

Yonglin Teng (2)

Daxiang Dong (2)

Dianhai Yu (2)

Min Hou (2)

Yong Cheng (2)

Sheng Li (2)

Venues

ACL (5)

IJCNLP (4)

SIGHAN (2)

WS (2)

*SEMEVAL (1)

EMNLP (1)

COLING (1)

2016

Pdf Export Search Minimum Risk Training for Neural Machine Translation
[P16-1159]: Shiqi Shen | Yong Cheng | Zhongjun He | Wei He | Hua Wu | Maosong Sun | Yang Liu

Pdf Export Search Semi-Supervised Learning for Neural Machine Translation
[P16-1185]: Yong Cheng | Wei Xu | Zhongjun He | Wei He | Hua Wu | Maosong Sun | Yang Liu

Pdf Export Search Chinese Poetry Generation with Planning based Neural Network
[C16-1100]: Zhe Wang | Wei He | Hua Wu | Haiyang Wu | Wei Li | Haifeng Wang | Enhong Chen

2015

Pdf Export Search Multi-Task Learning for Multiple Language Translation
[P15-1166]: Daxiang Dong | Hua Wu | Wei He | Dianhai Yu | Haifeng Wang

Pdf Export Search Rule-Based Weibo Messages Sentiment Polarity Classification towards Given Topics
[W15-3123]: Hongzhao Zhou | Yonglin Teng | Min Hou | Wei He | Hongtao Zhu | Xiaolin Zhu | Yanfei Mu

2014

Pdf Export Search Improve Statistical Machine Translation with Context-Sensitive Bilingual Semantic Embedding Model
[D14-1015]: Haiyang Wu | Daxiang Dong | Xiaoguang Hu | Dianhai Yu | Wei He | Hua Wu | Haifeng Wang | Ting Liu

2012

Pdf Export Search Improve SMT Quality with Automatically Extracted Paraphrase Rules
[P12-1103]: Wei He | Hua Wu | Haifeng Wang | Ting Liu

2011

Pdf Export Search Enriching SMT Training Data via Paraphrasing
[I11-1090]: Wei He | Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Ting Liu

2010

Pdf Export Search HIT-CIR: An Unsupervised WSD System Based on Domain Most Frequent Sense Estimation
[S10-1091]: Yuhang Guo | Wanxiang Che | Wei He | Ting Liu | Sheng Li

Pdf Export Search CMDMC: A Diachronic Digital Museum of Chinese Mandarin
[W10-4123]: Min Hou | Yu Zou | Yonglin Teng | Wei He | Yan Wang | Jun Liu | Jiyuan Wu

2009

Pdf Export Search Dependency Based Chinese Sentence Realization
[P09-1091]: Wei He | Haifeng Wang | Yuqing Guo | Ting Liu

2005

Pdf Export Search Automated Generalization of Phrasal Paraphrases from the Web
[I05-5007]: Weigang Li | Ting Liu | Yu Zhang | Sheng Li | Wei He