Popular Co-Authors

Chin-Yew Lin (6)

Ji-Rong Wen (3)

Danqing Huang (2)

Huibin Zhang (2)

Mingjie Zhu (2)

Jian Yin (2)

Yong Rui (2)

Xiaojiang Liu (2)

Yi-Dong Shen (1)

Yuehui Wang (1)

Venues

EMNLP (5)

ACL (3)

COLING (1)

CONLL (1)

IJCNLP (1)

WS (1)