Popular Co-Authors

Ming Zhou (7)

Mu Li (6)

Shujie Liu (3)

Furu Wei (3)

Dongdong Zhang (3)

Nenghai Yu (2)

Shuangzhi Wu (2)

Bing Qin (1)

Ting Liu (1)

Duyu Tang (1)

Venues

ACL (9)

COLING (1)