Popular Co-Authors

Mark Dredze (7)

Matthew R. Gormley (4)

Tiejun Zhao (4)

Bing Xiang (3)

Bowen Zhou (3)

Dianhai Yu (2)

Hao Tian (2)

Wenpeng Yin (2)

Nanyun Peng (2)

Conghui Zhu (1)

Venues

ACL (5)

HLT (4)

NAACL (4)

EMNLP (3)

COLING (1)

CONLL (1)

IJCNLP (1)

TACL (1)

2017

Pdf Export Search Dataset Note Improved Neural Relation Detection for Knowledge Base Question Answering
[P17-1053]: Mo Yu | Wenpeng Yin | Kazi Saidul Hasan | Cicero dos Santos | Bing Xiang | Bowen Zhou

2016

Pdf Export Search Simple Question Answering by Attentive Convolutional Neural Network
[C16-1164]: Wenpeng Yin | Mo Yu | Bing Xiang | Bowen Zhou | Hinrich Sch├╝tze

Pdf Export Search Leveraging Sentence-level Information with Encoder LSTM for Semantic Slot Filling
[D16-1223]: Gakuto Kurata | Bing Xiang | Bowen Zhou | Mo Yu

Pdf Export Search Embedding Lexical Features via Low-Rank Tensors
[N16-1117]: Mo Yu | Mark Dredze | Raman Arora | Matthew R. Gormley

2015

Pdf Export Search Attachment Improved Relation Extraction with Feature-Rich Compositional Embedding Models
[D15-1205]: Matthew R. Gormley | Mo Yu | Mark Dredze

Pdf Export Search Combining Word Embeddings and Feature Embeddings for Fine-grained Relation Extraction
[N15-1155]: Mo Yu | Matthew R. Gormley | Mark Dredze

Pdf Export Search A Concrete Chinese NLP Pipeline
[N15-3018]: Nanyun Peng | Francis Ferraro | Mo Yu | Nicholas Andrews | Jay DeYoung | Max Thomas | Matthew R. Gormley | Travis Wolfe | Craig Harman | Benjamin Van Durme | Mark Dredze

Pdf Export Search An Empirical Study of Chinese Name Matching and Applications
[P15-2062]: Nanyun Peng | Mo Yu | Mark Dredze

Pdf Export Search Learning Composition Models for Phrase Embeddings
[Q15-1017]: Mo Yu | Mark Dredze

2014

Pdf Export Search Improving Lexical Embeddings with Semantic Knowledge
[P14-2089]: Mo Yu | Mark Dredze

2013

Pdf Export Search Compound Embedding Features for Semi-supervised Learning
[N13-1063]: Mo Yu | Tiejun Zhao | Daxiang Dong | Hao Tian | Dianhai Yu

Pdf Export Search Cross-lingual Projections between Languages from Different Families
[P13-2056]: Mo Yu | Tiejun Zhao | Yalong Bai | Hao Tian | Dianhai Yu

2012

Pdf Export Search Locally Training the Log-Linear Model for SMT
[D12-1037]: Lemao Liu | Hailong Cao | Taro Watanabe | Tiejun Zhao | Mo Yu | Conghui Zhu

2011

Pdf Export Search Target-dependent Twitter Sentiment Classification
[P11-1016]: Long Jiang | Mo Yu | Ming Zhou | Xiaohua Liu | Tiejun Zhao