Popular Co-Authors

Ming Zhou (7)

Furu Wei (7)

Ke Xu (5)

Mirella Lapata (4)

Duyu Tang (2)

Chuanqi Tan (2)

Jianpeng Cheng (1)

Ting Liu (1)

Weifeng Lv (1)

Shujie Liu (1)

Venues

EMNLP (4)

ACL (3)

IJCNLP (1)

CL (1)

*SEMEVAL (1)

EACL (1)