Popular Co-Authors

Ruifeng Xu (6)

Yaoyun Zhang (5)

Xiaolong Wang (4)

Hua Xu (3)

Jingqi Wang (2)

Yonghui Wu (2)

Lin Gui (2)

Chunyu Kit (2)

Min Jiang (1)

Xueqi Cheng (1)

Venues

WS (4)

*SEMEVAL (4)

IJCNLP (2)

ACL (2)

SIGHAN (1)

CONLL (1)

BioNLP (1)

COLING (1)

2016

Pdf Export Search UTHealth at SemEval-2016 Task 12: an End-to-End System for Temporal Information Extraction from Clinical Notes
[S16-1201]: Hee-Jin Lee | Hua Xu | Jingqi Wang | Yaoyun Zhang | Sungrim Moon | Jun Xu | Yonghui Wu

Pdf Export Search A Unified Architecture for Semantic Role Labeling and Relation Classification
[C16-1120]: Jiang Guo | Wanxiang Che | Haifeng Wang | Ting Liu | Jun Xu

2015

Pdf Export Search Learning Word Representations by Jointly Modeling Syntagmatic and Paradigmatic Relations
[P15-1014]: Fei Sun | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng

Pdf Export Search HITSZ-ICRC: Exploiting Classification Approach for Answer Selection in Community Question Answering
[S15-2035]: Yongshuai Hou | Cong Tan | Xiaolong Wang | Yaoyun Zhang | Jun Xu | Qingcai Chen

Pdf Export Search UTH-CCB: The Participation of the SemEval 2015 Challenge – Task 14
[S15-2052]: Jun Xu | Yaoyun Zhang | Jingqi Wang | Yonghui Wu | Min Jiang | Ergin Soysal | Hua Xu

Pdf Export Search Clinical Abbreviation Disambiguation Using Neural Word Embeddings
[W15-3822]: yonghui wu | Jun Xu | Yaoyun Zhang | Hua Xu

2014

Pdf Export Search Cross-lingual Opinion Analysis via Negative Transfer Detection
[P14-2139]: Lin Gui | Ruifeng Xu | Qin Lu | Jun Xu | Jian Xu | Bin Liu | Xiaolong Wang

2012

Pdf Export Search Incorporating Rule-based and Statistic-based Techniques for Coreference Resolution
[W12-4512]: Ruifeng Xu | Jun Xu | Jie Liu | Chengxiang Liu | Chengtian Zou | Lin Gui | Yanzhen Zheng | Peng Qu

2011

Pdf Export Search Instance Level Transfer Learning for Cross Lingual Opinion Analysis
[W11-1724]: Ruifeng Xu | Jun Xu | Xiaolong Wang

Pdf Export Search Diversifying Information Needs in Results of Question Retrieval
[I11-1168]: Yaoyun Zhang | Xiaolong Wang | Xuan Wang | Ruifeng Xu | Jun Xu | ShiXi Fan

2010

Pdf Export Search HITSZ_CITYU: Combine Collocation, Context Words and Neighboring Sentence Sentiment in Sentiment Adjectives Disambiguation
[S10-1100]: Ruifeng Xu | Jun Xu | Chunyu Kit

Pdf Export Search Combine Person Name and Person Identity Recognition and Document Clustering for Chinese Person Name Disambiguation
[W10-4154]: Ruifeng Xu | Jun Xu | Xiangying Dai | Chunyu Kit