Popular Co-Authors

Si Wei (4)

Zhen-Hua Ling (4)

Quan Liu (3)

Xiaodan Zhu (3)

Qian Chen (3)

Mingbin Xu (2)

Diana Inkpen (2)

Yu Hu (2)

Yangtuo Peng (1)

Wei Lin (1)

Venues

ACL (5)

IJCNLP (3)

NAACL (2)

HLT (2)

RepEval (1)

WS (1)

EMNLP (1)